Przedsiębiorca uzyskał subwencję finansową w ramach programu Rządowego "TARCZA FINANSOWA 2.0 POLSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU DLA MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM", udzieloną przez PFR SA.